360° animaties maken in Cinema4D

In deze lessenserie maak je kennis met het concept ‘Virtual Reality’ en leer je hoe je zelf 360-graden content kan maken dat geschikt is voor VR met behulp van o.a. Cinema 4D, Adobe Photoshop en After Effects.

InstructorJesper Weel
Student Enrolled45
Book Now

We gaan onder andere kijken naar het maken van afbeeldingen en animaties met behulp van Cinema 4D die geschikt zijn voor o.a. de 360 graden opties op YouTube. Deze moeten worden nabewerkt en we zullen iets toe moeten voegen in de metadata van het videobestand voordat deze naar YouTube kan worden geüpload. Onderstaande video geeft je alvast een idee van wat mogelijk is (gebruik je cardboard of andere VR-bril voor de beste ervaring).

Video gemaakt door: Ruben Koops (virtutor)

In deze lessenserie wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe bouw je een dergelijke scene op? Waar moet je rekening mee houden wat betreft afstanden? Hoe belangrijk is framerate voor VR? Wat is een geschikte resolutie? Hoe ontwikkel je een scenario of storyboard voor een VR animatie? Is VR alleen geschikt voor een bepaald type content? Kan ik ook bestaand materiaal ver-VR-en?

Deze lessenserie is geschikt voor studenten met een gemiddelde kennis in de volgende software:

  • Cinema 4D R15 of hoger,
  • Adobe Photoshop CC 2014 of hoger,
  • Adobe After Effects CC 2014 of hoger.

Daarnaast heb je, als je je eigen content wilt uploaden en bekijken op YouTube een Google-account nodig.

Section 1Virtual Reality: Introductie
Lecture 1Wat is Virtual Reality?
Lecture 2Cinema4D VR quickstart
Lecture 3Toets
Section Quiz
Section 2Maak je eigen 360° animaties in Cinema 4D
Lecture 4Opbouw van een eenvoudige scene
Lecture 5Problem solving - zwarte pixels
Lecture 6Problem solving - extreem lage resolutie
Lecture 7Maak de 360° video geschikt voor YouTube
Section 3Technische specificaties en limitaties
Lecture 8Technische specificaties
Lecture 9Ontwerp voor Virtual Reality
Lecture 10Invulling van de VR scene - kijkhoek
Lecture 11Invulling van de VR scene - kijkafstand
Lecture 12Conclusie
Section 42D in VR