Informatie

Welkom op Virtu

Virtu is een innovatieve en experimentele digitale leeromgeving voor (toekomstige) mediastudenten. Op Virtu kunnen docenten (hier: virtutors) complete digitale cursussen, maar ook korte instructievideo’s plaatsen die open toegankelijk zijn voor iedereen.

Bezoekers van Virtu kunnen naast het volgen van deze cursussen meedoen aan zogeheten uitdagingen waarbij zij hun eigen creaties kunnen inzenden. Onder uitgelicht worden bijzondere werken en interessante projecten gedeeld.

Virtu is constant in ontwikkeling en staat altijd open voor feedback. Gebruik hiervoor het contactformulier onderaan deze pagina. Zelf een les maken kan ook; Virtu is voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden!

 

Practoraat Het Nieuwe Kijken, Mediacollege Amsterdam

Virtu is onderdeel van het practoraat Het Nieuwe Kijken, het innovatieve onderzoekscentrum van het Mediacollege Amsterdam. De primaire functie van een practoraat is het zorgdragen voor inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs. Voor meer informatie over practoraten in het algemeen ga naar www.practoraten.nl.

Het Nieuwe Kijken richt zich op de snelle technologische en organisatorische ontwikkelingen in het mediawerkveld. Denk hierbij aan nieuwe productietechnieken zoals virtual – en augmented reality, maar ook aan de groeiende vraag naar flexibele multi-inzetbare mediaprofessionals.

Het practoraat doet door middel van praktische experimenten onderzoek naar de mogelijke toepassing van deze ontwikkelingen. Het practoraat richt zich daarbij zowel op de toepassing in het toekomstige werkveld van de student als op de mogelijke didactische toepassing in het (mbo) onderwijs.

Tot de doelen behoren het verkleinen van de kenniskloof tussen opleiding en praktijk; het intensiveren van de samenwerking tussen studenten, docenten en professionals; en het stimuleren van interdisciplinaire en opleiding- en school overstijgende samenwerking.

 

Differentiatie

Digitale instructie via Virtu biedt ruimte voor differentiatie. Studenten kunnen op eigen tijd, tempo en niveau* werken. Instructievideo’s blijven altijd beschikbaar en kunnen op eigen snelheid bekeken worden. Omdat de lessen op Virtu open toegankelijk zijn kunnen studenten zich bovendien naar eigen wens verdiepen in andere disciplines. Dit biedt mogelijkheden tot interdisciplinaire samenwerking en vakoverstijgende projecten. Op deze manier draagt Virtu bij aan het opleiden van 360-graden professionals.

* Op dit moment staat het niveau van de cursussen in principe vast. In de toekomst zullen studenten via een netwerk van keuzepaden op eigen niveau door de cursussen kunnen lopen.

 

Disclaimer

Mediacollege Amsterdam, hierna te noemen MA, verleent u hierbij toegang tot virtu.school en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
MA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
MA spant zich in om de inhoud van virtu.school zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op virtu.school aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MA.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op virtu.school. MA oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op virtu.school opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MA en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

 

Contactformulier

Onderstaand contactformulier kunt u gebruiken voor vragen, opmerkingen en ideeën voor samenwerking. Virtu is altijd op zoek naar nieuwe virtutors, jong en oud!